Młodzieżowy Uniwersytet Matematyczny

Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne

Bierzemy udział w projekcie  
Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt: „Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne”

Projekt współfinansowany z środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet: – Wysoka jakość systemu oświaty

Działanie:. Poprawa jakości kształcenia

Poddziałanie: Modernizacja treści i metod kształcenia

Projekt realizowany przez Uniwersytet Rzeszowski w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Chełmie

Czas trwania projektu: od 2009.12.31 – 2013.09.30

Cele projektu:

1. Zwiększenie poziomu wiedzy i umiejętności z matematyki uczniów posiadających luki kompetencyjne w tym zakresie

2. Reaktywowanie lub wzmacnianie szkolnych kółek zajęć wyrównawczych

Projekt „Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne” jest adresowany do młodzieży uczącej się w szkołach ponadgimnazjalnych (Liceum Ogólnokształcące, Liceum Profilowe, Technikum) zlokalizowanych na terenie województw podkarpackiego, małopolskiego i lubelskiego.

Uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie uczestniczyć będą w nim przez 3 lata szkolne (od klasy pierwszej do klasy trzeciej).

            Nasza szkoła dostała wsparcie dla dwóch grup wyrównujących, liczących po 15 osób każda. Chętni uczniowie klas pierwszych (liceum profilowanego i technikum) uczestniczą w zajęciach wyrównawczych po dwie godziny w tygodniu. Zajęcia prowadzą nauczyciele uczący w naszej szkole.

Projekt współfinansowany z środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Translate »