Goście z Mołdawii

   Goście z Mołdawii

    4 6 października 2012r. odwiedziła naszą szkołę delegacja dyrektorów i nauczycieli college z Kiszyniowa (Mołdawia). Nauczyciele zapoznali się z ofertą edukacyjną naszej placówki. Szczególnie zainteresowani byli wyposażeniem pracowni komputerowych i sali multimedialnej. Zaciekawiła ich także praca z dziennikiem elektronicznym „Librus”, który zastąpił tradycyjny „dziennik papierowy”.
Goście z Kiszyniowa brali udział w spacerze w czasie którego zapoznali się z historią miasta i jego zabytkami. Celem spotkania było nawiązanie współpracy między naszymi szkołami.