Staże do Niemiec

W czwartek 17.03.2016r. o godz 15:30 w sali nr 18 odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące projektu “Zbuduj swoją pozycję zawodową” z uczniami/uczennicami wyjeżdżającymi na staż do Niemiec w maju 2016 roku oraz ich rodzicami/prawnymi opiekunami.
Bardzo proszę Wszystkich o przybycie – koordynator projektu Monika Maluha