Obchody 22 rocznicy wizyty Jana Pawła II w Zamościu

22 lata temu (w 1999 roku) Zamość gościł naszego wielkiego rodaka – papieża Jana Pawła II. To był wyjątkowy dzień dla wielu z nas. Pamiętamy ten nastrój oczekiwania na chwilę, kiedy papież pojawi się przed kościołem pw. Matki Bożej Królowej Polski. Dziś, 22 lata później, wciąż mamy ten moment przed oczami. Chociaż Jana Pawła II, dziś już świętego, nie ma wśród nas, to jednak w naszych sercach pozostanie na zawsze.

Aby uczcić rocznicę wizyty papieża w Zamościu, zachęcamy do udziału w wydarzeniu – “MOCNI NADZIEJĄ – PAMIĘTAMY…”, na które zaprasza Stowarzyszenie Sympatyków Orszaku Trzech Króli w Zamościu
Parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski w Zamościu 

PROGRAM:

11.06.2021r. (piątek):
godz. 18.00 – Msza Święta z konferencją pn. „Jan Paweł II jako mistrz i nauczyciel komunikacji międzyludzkiej”
– Ks. dr Jerzy Smoleń.
Ks. dr Jerzy Smoleń, psycholog, psychoonkolog. Adiunk badawczo-dydaktyczny w Katedrze
Psychologii Społecznej i Komunikacji Interpersonalnej Akademii Ignatianum w Krakowie. Psycholog
i kapelan w Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością „Przystań” im. Jana Pawła II
w Tymbarku. Należy do Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, Polskiego Stowarzyszenia
Psychologii Rozwoju Człowieka, Rady Naukowej Instytutu Praw Dziecka w Warszawie, Zespołu
doradczego MEiN do spraw zmiany standardów kształcenia na kierunku lekarskim w zakresie
komunikacji lekarz-pacjent. Odznaczony Odznaką Honorową PRIMUS IN AGENDO nadaną przez
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 11 grudnia 2017 oraz Odznaką Honorową
INFANTIS DIGNITATIS DEFENSORI nadaną przez Rzecznika Praw Dziecka, Warszawa 24 maja 2018.
12.06.2021r. (sobota):
godz. 17.00 – Konferencja pn. „Bój o duszę świata w wizji Jana Pawła II” – Grzegorz Górny.
Grzegorz Górny, reporter, eseista, publicysta, reżyser, producent filmowy i telewizyjny. Założyciel
i redaktor naczelny kwartalnika „Fronda“ . Autor ponad 30 książek, także wydań zagranicznych. Laureat
wielu nagród dziennikarskich, filmowych i książkowych (m.in. Grand Press, Feniks i nagroda SDP
im. J. Zieleńskiego). Odznaczony przez prezydenta Węgier Rycerskim Krzyżem Zasługi. Obecnie stały
publicysta tygodnika „Sieci“ i portalu wpolityce.pl. Prowadzi Klub Trójki w Programie 3 Polskiego Radia.
Laureat nagrody Totus Tuus 2020 – uhonorowany w kategorii „Propagowanie nauczania Świętego Jana
Pawła II” za twórczość pisarską i publicystyczną inspirowaną nauczaniem Papieża, podejmującą
problemy, wyzwania oraz nadzieje współczesnego Kościoła i świata.
godz. 18.00 – Msza Święta, „Byłeś wśród nas…” – świadectwo Ks. Prałata Janusza Romańczuka,
ówczesnego Proboszcza Parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski i współorganizatora historycznej wizyty
Papieża Jana Pawła II w Zamościu, dnia 12.06.1999 roku.
godz. 20.30 – Program słowno-muzyczny „Jesteście moją nadzieją…” w wykonaniu młodzieży ze szkół:
SP Płoskie – przygotowanie wokalne Joanna Greszta, soliści Agata Ostasz, Agata Czuk, Magdalena
Greszta, SP 3 Zamość – przygotowalnie wokalne Krzysztof Krajewski, soliści: Oliwia Wolska, Martyna
Harasim, Szkoła Muzyczna Yamaha Zamość – przygotowanie wokalne Marta Kułaj-Wyszyńska, soliści:
Daria Cisło, Natasza Soboń, Zuzanna Wyszyńska. Przygotowanie zespołu perkusyjnego – Piotr Wyszyński.
Aranżacje organowe – Tomasz Bębenek. Dyrygent – Alicja Saturska. Prowadzenie – Łukasz Szyszka.
godz. 21.00 – Apel Jasnogórski – prowadzenie Ks. Proboszcz Miłosław Żur.
godz. 21.37 – Modlitwa, zakończenie wydarzenia.

Zachęcamy także do wysłuchania kazania Jana Pawła II, które papież wygłosił w Zamościu w 1999 roku: