Odprawa przed praktykamiOdprawa przed praktykami
06.05.2013r. godz.830 w świetlicy szkolnej.