logotypy fundusze

Podpisanie umów

Podpisanie umów przez rodziców wszystkich

uczniów wyjeżdżających na staże w środę

20.05.2015r. o godz. 15:30 w świetlicy szkolnej.

logotypy fundusze

Projekt „Dobre praktyki – lepsza praca” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe nr umowy POWERVET -2014-1-PL01-KA102-001607