Podsumowanie akcji “Czytanie układanie”

Pani Barbara Gmiterek-Kuśmirczak i pani Agnieszka Matwiejczuk przeprowadziły akcję wśród młodzieży, która odbyła się w bibliotece szkolnej. Uczniowie mieli za zadanie wyszukać dowolne zdanie złożone z dowolnej książki znajdującej się w bibliotece (uczniowie sami wybierali książkę)). Każdy uczeń miał za zadanie przepisać je na kartkę, a następnie tak złożyć kartkę, żeby zasłonić napisane zdanie (zginając kartkę papieru) – następnie przekazywał ją następnemu uczniowi. Na końcu nauczyciel odczytywał tekst, który powstał.