Podsumowanie akcji „Z KSIĄŻKĄ MI DO TWARZY“

Uczniowie z klasy 2 TIŻ wzięli udział w akcji “Z książką mi do twarzy”. Akcja polegała na wybraniu ze zbiorów biblioteki szkolnej książki (lub przyniesienie własnej z domu) i zapozowanie do zdjęcia – książka miała się znajdować na wysokości twarzy. Uczniowie mieli za zadanie wybrać taką książkę, która najlepiej odzwierciedla ich nastrój, charakter itp. Uczniowie, którzy wzięli udział w akcji otrzymali punkty z zachowania.