“Poznaj Polskę” – ruszył nowy nabór wniosków dla szkół, do wzięcia 50 mln zł

Ruszył nabór wniosków w nowej edycji programu Ministerstwa Edukacji i Nauki “Poznaj Polskę”. Do wzięcia jest łącznie 50 mln zł na wycieczki szkolne, w pierwszej kolejności mogą zgłaszać się wyłącznie szkoły, które jeszcze nie skorzystały z programu.

Wnioski można składać do wyczerpania środków finansowych.

W pierwszej kolejności, przez czternaście dni od rozpoczęcia naboru, wnioski będą mogły składać organy prowadzące szkoły, które nie otrzymały wsparcia finansowego w poprzednich edycjach w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”.

W ramach „Poznaj Polskę” dofinansowaniu w 80 proc. podlegają wycieczki:

 • jednodniowe – do kwoty 5 tys. zł,
 • dwudniowe – do kwoty 10 tys. zł,
 • trzydniowe – do kwoty 15 tys. zł.

Wycieczka może się odbyć przy udziale co najmniej 10 uczniów, a łączny koszt zakwaterowania i wyżywienia uczestnika wycieczki nie może przekroczyć kwoty 150 zł na dobę. Wzorem poprzednich edycji budżet został podzielony na województwa według ilości uczniów.

“Mam zaszczyt ogłosić kontynuację bardzo popularnego programu „Poznaj Polskę”. Idzie wiosna, czas na to, żeby młodzież i dzieci z polskich szkół zaczęli poznawać Polskę – historię i tradycję tego wspaniałego kraju” – mówił szef MEiN Przemysław Czarnek inaugurując w Nałęczowie (woj. lubelskie) kolejną edycję programu.

Minister zaznaczył, że jest to już czwarta odsłona programu, który cieszy się coraz większą popularnością wśród szkół i ich uczniów.

“Przypomnę, że program „Poznaj Polskę” rozpoczęliśmy na jesieni 2021 r.” – mówił Czarnek i wskazał, iż do tej pory na wsparcie ponad 13 tys. wycieczek szkolnych, z których skorzystało około 700 tys. uczniów ministerstwo przekazało ponad 130 mln zł.

Kolejna edycja to kolejne 50 mln zł.

“W pierwszej kolejności mogą zgłaszać się wyłącznie te szkoły, które nie skorzystały z programu „Poznaj Polskę”, tak żeby wszyscy mieli do tych środków dostęp. Po dwóch tygodniach kolejne szkoły, które już skorzystały z programu, będą mogły składać swoje wnioski. Tak będzie również przy kolejnej transzy, która będzie uruchamiana w perspektywie kolejnych miesięcy” – mówił minister.

Przyznawane w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczane są na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez ministra w odrębnym komunikacie w każdym roku realizacji przedsięwzięcia.

W nowej edycji o ok. 65 proc. powiększona zostanie liczba punktów edukacyjnych zgrupowanych w pięciu obszarach edukacyjnych:

 • Śladami Polskiego Państwa Podziemnego,
 • Śladami Wielkich Polaków,
 • Kultura i dziedzictwo narodowe,
 • Największe osiągnięcia polskiej nauki,
 • Odkrywamy Skarby Wsi

Łącznie na liście miejsc do zwiedzania w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” znalazło się 1261 punktów edukacyjnych (wcześnie było ich 760).

Obok dotychczas funkcjonujących już priorytetowych obszarów edukacyjnych (Śladami Polskiego Państwa Podziemnego, Kultura i dziedzictwo narodowe, Największe osiągnięcia polskiej nauki) zostały wskazane nowe obszary edukacyjne, które będą obowiązywały od tegorocznej edycji.

Śladami Wielkich Polaków – to m.in. punkty edukacyjne dotyczące życia i działalności bł. kard. Stefana Wyszyńskiego; miejsca związane tematycznie z  patronami roku 2023 wybranymi przez Sejm RP: Mikołajem Kopernikiem, Wojciechem Korfantym, Pawłem Edmundem Strzeleckim, Aleksandrem Fredrą, Aleksandrą Piłsudską, Maurycym Mochnackim, Jadwigą Zamoyską i Jerzym Nowosielskim.

Odkrywamy Skarby Wsi – obszar edukacyjny zawiera listę kilkuset zagród edukacyjnych oraz skansenów.

Jak wylicza MEiN, w ramach realizacji programu „Poznaj Polskę” w trzech edycjach zorganizowano 13 741 wycieczek, w który wzięło udział 699 318 uczniów, a wartość dofinansowania wyniosła 132 261 289,72 zł.

Wśród najchętniej odwiedzanych punktów edukacyjnych znalazły się:

 • Centrum Nauki Kopernik w Warszawie,
 • Kraków – historyczny zespół miasta,
 • Zamek Królewski w Warszawie,
 • Hydropolis – Interaktywne Muzeum Wody we Wrocławiu,
 • Łazienki Królewskie w Warszawie,
 • Stare Miasto w Toruniu,
 • Muzeum Powstania Warszawskiego,
 • Zamek Królewski na Wawelu,
 • Kopalnia Soli w Wieliczce.

Wnioski składa się w systemie teleinformatycznym, przez Strefę Pracownika SIO (dostępny dla użytkowników Systemu Informacji Oświatowej, którzy posiadają aktywne upoważnienia do aplikacji SIO).

W przypadku kiedy wnioskodawcą jest organ będący jednostką samorządu terytorialnego, w systemie składa on wypełniony formularz ogólny i wniosek o dofinansowanie wycieczki  – w przypadku osoby upoważnionej przez organ (np. pracownik organu) należy załączyć stosowne pełnomocnictwo (wzór poniżej).

W przypadku Wnioskodawcy nie będącego JST (osoby prawne inne niż JST, osoby fizyczne) wypełniony formularz ogólny i wniosek o dofinansowanie wycieczki składany jest przez dyrektora szkoły lub inną osobę upoważnioną przez organ prowadzący tą szkołę. Osoba ta składa w systemie teleinformatycznym oświadczenie, że została upoważniona przez organ prowadzący szkołę, której dotyczy wniosek o dofinansowanie wycieczki, do złożenia formularza ogólnego i wniosku oraz składania oświadczeń woli w imieniu organu prowadzącego szkołę. Do oświadczenia załącza stosowne pełnomocnictwo.

Wzór wniosku oraz pozostałe dokumenty można pobrać ze strony MEiN.