Projekt Lubelskie Ramy Kwalifikacji Zawodowych

Projekt Lubelskie Ramy Kwalifikacji Zawodowych

   Jako szkoła dbamy o systematyczne podnoszenie jakości kształcenia, dlatego też przystąpiliśmy do projektu z funduszy europejskich

Lubelskie Ramy Kwalifikacji Zawodowych,

którego zadaniem jest wprowadzenie modelu efektywnej współpracy szkół zawodowych z pracodawcami rynku lokalnego, realizowanego przez Fundację Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie. Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego, przygotowanie kompetentnego i wykształconego pracownika pod kątem oczekiwań przyszłych pracodawców oraz dobre przygotowanie młodzieży do wejścia na rynek pracy. Chcemy podnieść postrzeganie szkoły w biznesowym środowisku lokalnym oraz przystosować uczniów do oczekiwań przyszłych pracodawców poprzez dostosowanie programu nauczania do zmieniających się wymogów rynku pracy.
W ramach projektu szkoła otrzyma pomoce dydaktyczne, tzn. 15 tabletów, 2 laptopy i 1 projektor, które pozwolą na ciekawe i atrakcyjne prowadzenie zajęć edukacyjnych.