logotypy fundusze

Dobre praktyki, lepsza praca.

UWAGA!

 

PRAKTYKI ZA GRANICĄ!

 

Projekt Dobre praktyki-lepsza praca jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Udział w projekcie wiąże się z wyjazdem do Niemiec lub Hiszpanii i odbyciem trzytygodniowej praktyki zawodowej oraz uczestnictwem w zajęciach językowych (20 godz) i przygotowaniu kulturowym (5 godz). Udział w projekcie jest darmowy i w 100% finansowany ze środków europejskich.

Do pierwszego etapu projektu zakwalifikowanych zostanie:

technik informatyk – 1 uczeń,

technik geodeta – 11 uczniów,

technik budownictwa– 8 uczniów,

technik technologii żywności– 6 uczniów,

kucharz – 12 uczniów,

fryzjer – 2 uczniów.

W projekcie weźmie udział 80 beneficjentów – uczniów technikum szkoły policealnej i zasadniczej szkoły zawodowej w ZSP4.

Projekt będzie się składał z następujących etapów:

1. Rekrutacja uczestników projektu

2. Spotkanie z rodzicami i prawnymi opiekunami uczniów oraz koordynatorem projektu

3. Przygotowanie pedagogiczno-kulturowo-językowe w ZSP4

4. Praktyki

– w lipcu 2015 i styczniu 2016r. uczniowie wyjadą na trzytygodniowe praktyki do Hiszpanii – (20 osób w 2015 roku i 20 osób w 2016 roku)

– w czerwcu 2015 i 2016r. uczniowie wyjadą na trzytygodniowe praktyki do Niemiec – (20 osób w 2015 roku i 20 osób w 2016 roku.

Projekt znacznie przyczyni się do rozwoju zawodowego i osobistego uczniów ZSP4. Zwiększy się aktywność uczniów oraz zakres ich wiedzy i umiejętności. Na zagranicznej praktyce zawodowej w Niemczech i Hiszpanii nastąpi połączenie teorii z praktyką. Uczniowie wezmą udział w treningu kompetencji zawodowych i społecznych, podniosą swoje kwalifikacje zawodowe i zostaną przeszkoleni w zakresie poszukiwania pracy na rynku EU. Uczniowie ZSP4 będą mieli niepowtarzalną okazję na dostosowanie swoich umiejętności językowych i zawodowych do potrzeb europejskiego rynku pracy. Kompetencje językowe beneficjentów znacznie wzrosną po intensywnym kursie w Polsce, Niemczech i Hiszpanii jak również poprzez codzienny kontakt z językiem obcym na praktykach. Zwiększą się szanse zatrudnienia beneficjentów, którzy poznają wymogi europejskiego rynku pracy. Wycieczki tematyczne oraz przybliżenie historii regionów zwiększy kompetencje międzykulturowe uczniów ZSP4. Beneficjenci spotykając się z rówieśnikami poznają ich kulturę, zwyczaje i zainteresowania. Biorąc udział w festynach, dyskotekach, wycieczkach po regionach, organizowanych kursach uczniowie ZSP4 będą mieli okazje do bliższego poznania młodzieży niemieckiej i hiszpańskiej. Uczniowie ZSP4 przez udział w projekcie dostosują swoje umiejętności językowe i zawodowe do potrzeb europejskiego rynku pracy, wzbogacą swoje doświadczenie zawodowe i społeczne oraz zainwestują w swój rozwój osobisty.

Dokumenty do pobrania:

Oświadczenie o wyrażaniu zgody

Formularz rekrutacyjny

Zgoda rodziców

REGULAMIN

 

logotypy fundusze

Projekt „Dobre praktyki – lepsza praca” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe nr umowy POWERVET -2014-1-PL01-KA102-001607