Stypendia

 

Stypendia szkolne

     O stypendium szkolne, o charakterze socjalnym, mogą ubiegać się uczniowie do ukończenia 24 roku życia mieszkający na terenie miasta Zamość, których dochód netto na 1 osobę w rodzinie nie przekracza 456 zł. Wnioski można składać w dniach 2 – 16 września 2013 roku w sekretariacie szkoły. Więcej informacji na stronie BIP Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Zamość.