logotypy fundusze

Przygotowanie kulturowe

Przygotowanie kulturowe

I grupa: stażyści wyjeżdżający do Hiszpanii:

01.06.2015 Poniedziałek 13:10-14:45 (2 godz.) sala 18

11.06.2015 Czwartek 12:20-14:45 (3 godz.) sala 21

II grupa: stażyści wyjeżdżający do Niemiec:

03.06.2015 Środa 12:20-14:45 (3 godz.) sala 25

08.06.2015 Poniedziałek 13:10-14:45 (2 godz.) sala 18

logotypy fundusze

 Projekt „Dobre praktyki – lepsza praca” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe nr umowy POWERVET -2014-1-PL01-KA102-001607