Regulacje od 25 marca 2020

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 od 25.03.2020 r. do 10.04.2020 r. obowiązuje kształcenie zdalne w szkole.

Od 25.03.2020 r. kształcenie na odległość zyskuje inną formę dzięki nowym regulacjom prawnym.

W dziennikach lekcyjnych zajęcia lekcyjne zostają odwieszone.

Nie oznacza to jednak powrotu do szkoły. Nauka do 10.04.2020 r. będzie nadal odbywać się zdalnie z wykorzystaniem materiałów udostępnianych przez nauczycieli.

Nauczyciele  będą wpisywać tematy zajęć zgodnie z dotychczasowym planem lekcji bez uzupełniania obecności i nieobecności uczniów. Frekwencja będzie analizowana na podstawie aktywności uczniów on-line.

Pytania, wątpliwości prosimy zgłaszać do Dyrekcji szkoły, wychowawców klas, nauczycieli za pomocą Dziennika elektronicznego oraz poczty elektronicznej: sekretariat@zsp4zamosc.edu.pl.

Życzymy wszystkim: niezawodnego sprzętu komputerowego, szybkich łącz internetowych oraz dużo, dużo zdrowia.