Rozpoczynamy I etap rekrutacji uczestników projektu “Postaw na kompetencje zawodowe”

Rozpoczynamy I etap rekrutacji uczestników projektu Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego, pt.: “Postaw na kompetencje zawodowe”, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Udział w projekcie wiąże się z odbyciem stażu zawodowego w Portugalii w terminie 03.07-21.07.2017 r. lub w Hiszpanii w terminie 06.08. – 26.08.2017 r. oraz uczestnictwem w zajęciach językowych, warsztatach z kompetencji na europejskim rynku pracy i przygotowaniu kulturowym.

Udział w projekcie jest darmowy i w 100% finansowany ze środków europejskich.

Do pierwszego etapu projektu zakwalifikowani zostaną uczennice/uczniowie następujących zawodów:

  • technik geodeta – 10 osób
  • technik informatyk – 4 osoby,
  • technik budownictwa/monter- 4 osoby,
  • technik technologii żywności- 7 osób,
  • kucharz – 7 osób.

Aby wziąć udział w procesie rekrutacji należy zgłaszać się od poniedziałku 13.02.2017 r. do wychowawcy w celu wypełnienia formularza rekrutacyjnego. Potwierdzony przez wychowawcę formularz, podpisany przez kandydata/opiekuna prawnego niepełnoletniego kandydata należy dostarczyć do koordynatora projektu Moniki Maluha do dnia 23 lutego 2017 r.

Download (PDF, 427KB)

Download (PDF, 346KB)

Download (PDF, 269KB)