sala multimedialno-jezykowa

Sala multimedialno-językowa

Nowa pracownia wyposażona jest w tablicę interaktywną i zestaw nagłośnieniowy do nauki języków obcych.
sala multimedialno-jezykowa
Zalety stosowania tablicy interaktywnej:
 • równoległe oddziaływanie na wiele zmysłów pozwala na szybkie i efektywne przyswajanie wiedzy,
 • lepsze zrozumienie poznawanych problemów i faktów,
 • łatwość operowania obrazem daje nauczycielom dużą elastyczność
  w przygotowaniu materiału do zajęć bez względu na stosowaną metodę nauczania,
 • mapy koncepcyjne, obrazy i grafiki pomagają wzrokowcom wyrazić i zrozumieć idee,                      
 • większe zainteresowanie uczniów,
 • wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w procesie nauczania ze wszystkimi jej możliwościami bez konieczności
  przechodsala mulltimedialno-jezykowa2zenia do pracowni komputerowej,
 • nauczyciel nie jest „schowany” za komputerem (centralną postacią nie jest maszyna, ale pedagog sterujący procesem nauczania),
 • wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej osiągane jest dzięki zastosowaniu tylko jednego komputera
  z wideoprojektorem i tablicy interaktywnej,
 • stosowanie ćwiczeń interaktywnych,
 • możliwość wykorzystania w czasie zajęć dowolnych programów uruchamianych na komputerze (w tym programów edukacyjnych, a szczególnie multimedialnych).

sala multimedioalno-jezykowa3