Salon Maturzystów – sukces matury 2022 decyduje się teraz!

Wrześniowy Salon Maturzystów jest organizowany tradycyjnie przez Perspektywy, a „matura spotyka się ze studiami” – wykładom o tajnikach matury 2022 towarzyszy prezentacja ofert edukacyjnych uczelni i zasad przyjęć na studia w roku akademickim 2022/23. Tegoroczny Salon Maturzystów odbędzie się 16-29 września w całej Polsce – w postaci dziesięciu wydarzeń regionalnych.

Jest to Salon szczególnie ważny, gdyż do matury 2022 przystąpi ok. 270 tysięcy uczniów, którzy w przedostatniej klasie stracili prawie cały rok tradycyjnej nauki, a także kilka miesięcy w roku wcześniejszym. 

Dlatego tak ważne jest, aby uczniowie najstarszych klas liceów i techników już na początku roku szkolnego uzyskali aktualną wiedzę o wymogach matury 2022 oraz o przedmiotach, z których oceny będą uwzględniane w przyszłym roku przez uczelnie przy rekrutacji na wybrane przez maturzystów kierunki studiów. Ułatwi to im właściwe przygotowanie się do egzaminu maturalnego. 

Partnerami Salonu są okręgowe komisje egzaminacyjne (OKE), kuratoria oświaty i wiodące polskie uczelnie. Patroni honorowi to minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek oraz przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. Arkadiusz Mężyk. Pokazuje to wagę wydarzenia i jego systemowy charakter, wbudowany w kalendarz szkolny i akademicki.

Ze względu na groźbę „czwartej fali” pandemii, wrześniowy Salon Maturzystów zostanie przeprowadzony w formule online. Program merytoryczny obejmuje wykłady ekspertów maturalnych i porady doradców edukacyjno-zawodowych, a w wydzielonej części targowej na wirtualnych stoiskach zaprezentują się szkoły wyższe. Będzie możliwość interaktywnych spotkań ze studentami najpopularniejszych kierunków studiów.

Harmonogram Salonu Maturzystów Perspektywy 2021:

  • 16.09 – Lubelski i Podkarpacki,
  • 17.09 – Mazowiecki,
  • 20.09 – Zachodniopomorski i Lubuski,
  • 21.09 – Śląski,
  • 22.09 – Małopolski,
  • 23.09 – Podlaski i Warmińsko-Mazurski,
  • 24.09 – Pomorski i Kujawsko-Pomorski,
  • 27.09 – Łódzki i Świętokrzyski,
  • 28.09 – Dolnośląski i Opolski,
  • 29.09 – Wielkopolski.

Szczegółowe informacje – w wydzielonych sekcjach dla uczniów i nauczycieli – znajdują się na stronie: www.salonmaturzystow.pl

Rejestracja już od 1 września. Serdecznie zapraszamy!

Perspektywy

Dodatkowe informacje: red. Anna Wdowińska, a.wdowinska@perspektywy.pl

Źródło:
https://salonmaturzystow.pl/2021/