logotypy fundusze

Rozmowy

W piątek 04.12 w sali nr 18 odbędą się rozmowy przez Skype’a z partnerem z Hiszpanii!!!!! 

Zapraszam o 8:00 I grupę, o 8:45 II grupę

Obecność obowiązkowa

 

logotypy fundusze

Projekt „Dobre praktyki – lepsza praca” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe nr umowy POWERVET -2014-1-PL01-KA102-001607