Spotkanie z doradcą PUP w Zamościu

Spotkanie z doradcą zawodowym
Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu

  
1Dnia 04.10.2012r. odbyło się spotkanie doradcy zawodowego z Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu z uczniami ZSP4. Uczniowie uzyskali informacje na temat: aktualnych ofert pracy, lokalnego rynku pracy, dotacji dla bezrobotnych na uruchomienie własnej działalności, możliwości finansowania staży i przygotowania zawodowego, możliwości wyboru optymalnego kierunku kształcenia. Uczniowie przekonali się jak ważną rolę pełnią doradcy zawodowi. Wsparcie doradcze jest szczególnie ważne dla przyszłych absolwentów ponieważ pozwoli im na odpowiednie wybranie ścieżki zawodowej oraz zdobycie umiejętności niezbędnych do poruszania się na rynku pracy.
W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas: 3a LP, 3b LP, 2 TIG, 2a km, 1TI. Spotkanie zorganizowała Monika Maluha.