Spotkanie z Policjantami

W dniu 7 czerwca w naszej szkole gościliśmy Funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Zamościu. Tematem spotkania z uczniami było bezpieczeństwo w drodze do szkoły oraz podczas pobytu w szkole. Omówione zostały zasady poruszania się po drogach, zagadnienia dotyczące zagrożeń wynikających z kontaktów z obcymi ludźmi oraz problematyka odpowiedzialności karnej nieletnich. Ponadto prowadzący przypomnieli uczniom zasady udzielania pierwszej pomocy, procedury wzywania pomocy i postępowania w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu, a także numery alarmowe.