Spotkanie z policjantem

W dniu 27 stycznia 2016 r. w ramach działań dotyczących bezpieczeństwa w szkole odbyła się prelekcja dla rodziców uczniów ZSP Nr 4 przeprowadzona przez funkcjonariusza policji  – Pana Dariusza Kuropatnickiego. Policjant  opowiedział o zagrożeniach, jakie niesie za sobą użytkowanie Internetu i o zjawisku  „cyberprzemocy”, przytaczając liczne przykłady niewłaściwych wirtualnych zachowań młodzieży. Wyjaśnił również kim jest osoba nieletnia, jaka jest różnica między przestępstwem a wykroczeniem, jakie czyny karalne popełniane są najczęściej przez nieletnich oraz w jakich sytuacjach wszczyna się przeciwko młodym ludziom postępowanie o demoralizację. Zwrócił uwagę rodziców na konieczność rozmowy z dziećmi na temat zasad użytkowania Internetu i ustalenia czasu korzystania przez młodzież z komputera. Przypomniał rodzicom, że  powinni oni mieć kontrolę nad tym, co ich dziecko robi, jakie strony internetowe odwiedza, czym się zajmuje w czasie wolnym i gdzie przebywa. Policjant zachęcał rodziców do aktywnej współpracy ze szkołą, a w razie potrzeby również z policją.