spotkanie z rodzicami2013

Spotkanie z rodzicami – 16 września 2014r.

godz. 1500 – spotkanie z Dyrekcją Szkoły i Przewodniczącą Rady Rodziców w świetlicy szkolnej;
godz. 1510 – 1530 – spotkanie z p. B.Gmiterek-Kuśmirczak i dyr. J.Goryczką  na temat matur i egzaminu zawodowego oraz egzaminu z kwalifikacji;

godz. 1530 – 1600 – spotkanie wychowawców z Rodzicami w/g harmonogramu;
godz. 1600 – spotkanie z Rodzicami- przedstawicielami trójek klasowych w świetlicy szkolnej.