logotypy fundusze

Spotkanie

W PIĄTEK 12.06 O 8:00 W ŚWIETLICY SZKOLNEJ ODBĘDZIE SIĘ SPOTKANIE DOTYCZĄCE WYJAZDÓW,NA KTÓRYM OMÓWIMY:
* LISTY PRACODAWCÓW
* PODZIAŁ POKOI
* NIEZBĘDNIK STAŻYSTY
* I INNE
OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA

logotypy fundusze

Projekt „Dobre praktyki – lepsza praca” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe nr umowy POWERVET -2014-1-PL01-KA102-001607