DSC0117

Spotkanie

 

 DSC0117

14 października w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu odbyło się spotkanie informacyjne z uczniami oraz rodzicami, prawnymi opiekunami uczniów, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w projektach finansowanych ze środków EU. W roku szkolnym 2015/2016 w ZSP4 są równolegle realizowane dwa projekty: Dobre praktyki-lepsza praca – projekt współfinansowany  przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) oraz Zbuduj swoją pozycję zawodowąprojekt współfinansowany   przez Unię Europejską w ramach Programu Erasmus+. Udział w projektach jest darmowy i w 100% finansowany ze środków europejskich.

Na spotkaniu koordynator projektów Monika Maluha zapoznała uczestników z głównymi założeniami obydwu projektów.

Projekty obejmują następujące działania:

  • przygotowanie kulturowe,
  • naukę języka niemieckiego, portugalskiego i hiszpańskiego,
  • warsztaty z kompetencji na europejskim rynku pracy,
  • realizację staży zawodowych 4 grup liczących łącznie 79 stażystów.

W roku szkolnym 2015/2016 w projektach weźmie udział 79 beneficjentów–uczniów:

  • technikum,
  • szkoły policealnej
  • zasadniczej szkoły zawodowej w ZSP4.

W terminie: 31.01-20.02.2016r. uczniowie odbędą trzytygodniowe staże w Sevilli, a terminie: 27.06-17.07.2016r. uczniowie odbędą trzytygodniowe staże w Bad Freienwalde w ramach projektu Dobre praktyki-lepsza praca

W terminie: 02.05-13.05.2016r. uczniowie odbędą dwutygodniowe staże w Bad Freienwalde, oraz terminie: 25.07-12.08.2016r uczniowie odbędą trzytygodniowe staże w Sevilli,w ramach projektu Zbuduj swoją pozycję zawodową

W spotkaniu informacyjnym wzięli udział przedstawiciele partnera z Niemiec Stowarzyszenia na rzecz Wspierania Zatrudnienia i Kwalifikacji Zawodowych w Bad Freienwalde, reprezentowanego przez panią dyrektor Irmgard Roth oraz Wiolettę Beyer.Pani Wioletta opowiedziała o sieci kontaktów Stowarzyszenia z przedsiębiorcami, o praktykach w niemieckich przedsiębiorstwach, a także o zasadach pobytu w Niemczech. 

_DSC0102

_DSC0102
Obraz 1 z 7

Metadane

Aparat / Typ
Przesłona
Długość ogniskowej
Prędkość migawki
Data / Czas
logotypy fundusze

Projekt „Dobre praktyki – lepsza praca” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe nr umowy POWERVET -2014-1-PL01-KA102-001607