Staże zagraniczne

  • Do 30 września można składać formularze rekrutacyjne do projektu pt.: \“Zbuduj swoją pozycję zawodową\”, który jest realizowany w ramach Programu Erasmus+. Udział w projekcie wiąże się z wyjazdem do Hiszpanii w terminie 14.01-28.01.2017 r. i odbyciem praktyki zawodowej u pracodawców w Sewilli.

    Potwierdzony przez wychowawcę formularz, podpisany przez kandydata oraz rodzica/opiekuna prawnego w przypadku uczniów niepełnoletnich należy dostarczyć do koordynatora projektu – Moniki Maluha do dnia 30 września 2016.

    Regulamin udziału w projekcie oraz formularze dostępne są na stronie www.zsp4zamosc.edu.pl

    Filmy, zdjęcia i prezentacje z dotychczasowych staży: https://www.facebook.com/Sta%C5%BCe-zagraniczne-w-ZSP-4-w-Zamo%C5%9Bciu-1375704829426016/ – zachęcam do polubienia, by śledzić na bieżąco 🙂