Staze

 Staże i praktyki

   Od przyszłego roku szkolnego uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Technikum 4 – letniego będą mogli odbywać płatne staże zawodowe i praktyki u pracodawców. Planujemy zorganizowanie staży i praktyk zarówno w kraju, jak i za granicą. Uczniowie, którzy zechcą w nich uczestniczyć otrzymają stypendium stażowe w wysokości 1500 zł (brutto) lub w przypadku dwutygodniowych praktyk na terenie Niemiec 1250 € na pokrycie kosztów zamieszkania i wyżywienia. Przed wyjazdem na praktyki za granicą, uczniowie będą uczestniczyli w zajęciach obejmujących przygotowanie kulturowe i językowe.

   Udział w stażach i praktykach będzie dla naszych uczniów szansą na zdobycie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Zwiększy ich szanse na zatrudnienie na krajowym i europejskim rynku pracy.

   Natomiast dla uczniów LO przygotowujemy ofertę dodatkowych zajęć z matematyki i języków obcych oraz zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych dla każdego ucznia.

   Wszystkie wyżej wymienione działania zostaną częściowo sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.