stazniemcy1

Staże w Niemczech

Staże w Niemczech dla uczniów ZSZ

     stazniemcy1W dniu 5 czerwca 2013 roku klasy kończące Zasadniczej Szkoły Zawodowej uczestniczyły w spotkaniu z p. dr Bogusławem Klimczukiem z WSZiA, który jest koordynatorem staży zagranicznych młodzieży z Zamościa. Staż przeznaczony jest dla uczniów pełnoletnich. Obejmuje on naukę zawodu, praktyki w innowacyjnych przedsiębiorstwach, stypendium oraz zakwaterowanie. Zapewniona jest też indywidualna nauka języka niemieckiego oraz ochrona pracownicza. To szansa na dostosowanie swoich umiejętności zawodowych, językowych i osobowych do potrzeb nowoczesnego europejskiego rynku pracy. Przyczynia się do mobilności przyszłych kadr pracowników zgodnie z zapotrzebowaniami współczesnego świata. Nauka trwa od 1 do 2 lat. Ukończenie takiej szkoły daje kwalifikacje polskie i niemieckie do wykonywania pracy na poszczególnych kierunkach: gastronomiczno – hotelarskim, mechanicznym, budowlanym. W większości przypadków otrzymanie dyplomu związane jest z otrzymaniem konkretnej oferty pracy w Niemczech.
       stazniemcy  Pierwsi uczniowie mogą już wyjechać od 1 września 2013 roku, by podjąć naukę i praktykę w Schwabisch Hall. Uczelnia posiada bogate doświadczenia w realizacji projektów unijnych i intensyfikacji współpracy z partnerami zagranicznymi. Wszystkich zainteresowanych uczniów naszej szkoły prosimy o kontakt z wychowawcami.