Stypendia socjalne

W tym roku szkolnym, w związku z sytuacją epidemiczną panującą w naszym kraju, nie będzie procedury zbierania oświadczeń do stypendiów socjalnych.

Wyjątek stanowi sytuacja, w której dochód rodziny przekroczy 528 zł. Wtedy wnioskodawca ma obowiązek poinformować o tym fakcie Prezydenta Miasta Zamość. Może to zrobić poprzez przesłanie skanu/zdjęcia oświadczenia na adres email Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Zamość oswiata@zamosc.pl lub też napisanie wiadomości do Wydziału Oświaty podając w niej wysokość dochodu.

Ważne jest, aby takie wiadomości zawierały imię, nazwisko i adres osoby, na którą wystawiona była decyzja o przyznaniu stypendium socjalnego (zgodnie z KPA).