Stypendia socjalne za okres styczeń-czerwiec 2020 roku

Stypendia socjalne za okres styczeń-czerwiec 2020 roku przyznane będą w formie pieniężnej (bez faktur) i wypłacone pod koniec czerwca lub lipca. Jest to spowodowane obecną sytuacją epidemiologiczną i wymogiem zachowania wszelkich środków ostrożności, w tym ograniczeniem kontaktu z interesantami. Preferowana forma wypłaty stypendiów to przelew bankowy.

O sposobie dostarczenia numerów rachunków bankowych do szkoły oraz sposobie odbioru decyzji  poinformujemy niedługo. Oświadczenia do stypendiów nie będą zbierane. O przekroczonym dochodzie osoby pobierające stypendium są zobowiązane powiadomić samodzielnie Urząd Miasta Zamość.