Stypendium socjalne

Rodzice uczniów/pełnoletni uczniowie mieszkający na terenie miasta Zamość wnioski na stypendia socjalne składają  w sekretariacie szkoły w terminie 1-15 września. Wnioski po tym terminie składane są bezpośrednio w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Zamość. Druki na w/w stypendium są do pobrania w sekretariacie. 

Dochód uprawniający do otrzymania stypendium wynosi 528 zł netto na jednego członka rodziny. Dochód liczony z 1 ha przeliczeniowego to 308 zł.
To w jakiej formie zostanie wypłacone stypendium socjalne będzie uzależnione od sytuacji epidemiologicznej

Dokumenty do pobrania: