„Tydzień zawodów – czas na strzał w 10!”

Drodzy ósmoklasiści informujemy, że w ramach akcji „Zawodowy strzał w 10!” planowane jest kolejne działanie służące pomocy w wyborze dalszego etapu kształcenia dla przyszłych absolwentów szkół podstawowych oraz promocji szkół kształcących w zawodach w województwie lubelskim – „Tydzień zawodów – czas na strzał w 10!”.
W ramach tej akcji Wy i Wasi Rodzice będziecie mieli możliwość skontaktowania się telefonicznego z doradcami zawodowymi, którzy będą w określonych godzinach dyżurowali pod wskazanymi niżej numerami telefonów.
Będziecie mieli możliwość porozmawiania z wykwalifikowanymi doradcami zawodowymi o zasadach dokonywania wyboru szkoły, ofercie szkół i zawodów w naszym województwie oraz upewnienia się w dokonanych już wyborach. W razie szczegółowych pytań o kształcenie w poszczególnych zawodach czy szkołach doradcy będą kierowali zainteresowanych do konkretnych szkół. W indywidualnych przypadkach doradcy zawodowi będą podawali kontakt do poradni psychologiczno-pedagogicznej będącej w rejonie szkoły, do której uczęszczacie. Zarówno w szkołach jak i poradniach pełnić będą dyżury osoby kompetentne, które będą mogły wspierać zainteresowanych i odpowiadać na pytania.
Proponowana Wam sieć wsparcia będzie funkcjonowała przez tydzień – od 22 do 26 marca 2021 r., w godzinach:

  • od 10.00 do 15.00 – w poniedziałek, wtorek i środę (22-24.03.2021 r.),
  • od 12.00 do 17.00 – w czwartek i piątek (25-26.03.2021 r.).

Numery telefonów, przy których będą dyżurowali doradcy zawodowi:

  1. 81 747 35 26
  2. 500 303 388
  3. 509 731 851
  4. 81 5341010
  5. 815853106
  6. 82 5664110

W ramach proponowanej akcji „Tydzień zawodów – czas na strzał w 10!”, w dniach i godzinach podanych wyżej będą dyżurować także doradcy zawodowi/osoby odpowiadające za rekrutację w szkołach kształcących w zawodach. Ci z Was i Waszych Rodziców, którzy są zainteresowani bezpośrednio szkołą lub zawodem, będą mogli dzwonić wykorzystując kontakt podany w informatorze o szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 https://www.kuratorium.lublin.pl/informator.php.
W związku z trudnym czasem obostrzeń i ograniczeń w korzystaniu z bezpośredniej możliwości wsparcia związanego z wyborem dalszego etapu kształcenia, zachęcamy do skorzystania z możliwości, które dla Was przygotowano.

Zachęcamy również do zapoznania się z ofertą Budowlanki, którą znajdziecie na naszej stronie pod adresem https://www.zsp4zamosc.edu.pl/strefa-kandydata/oferta-edukacyjna/. Jeśli macie jakieś pytania to śmiało dzwońcie na nasz numer 84 639 26 38 – na wszystkie chętnie odpowiemy.