Umowa patronacka

Umowa patronacka

    
112 marca 2014r. została podpisana umowa patronacka pomiędzy Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4, a właścicielami firmy Interkres Sp. j. S. Smyk i Z. Mazurek, wchodzącej w skład Fundacji Na Rzecz Klastra Meblarskiego Polski Wschodniej. Umowa dotyczy współpracy przy utworzeniu klasy patronackiej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodach stolarz i tapicer. Nauka przedmiotów ogólnokształcących i teoretycznych – zawodowych odbywać będzie się w szkole, praktyczna nauka zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego w Zamościu. Opiekę i patronat nad klasą obejmie firma, która umożliwi uczniom odbywanie praktyk zawodowych, zajęć praktycznych i wycieczek przedmiotowych. Absolwenci Szkoły znajdą zatrudnienie w firmie