logotypy fundusze

Uwaga!

We wtorek 14.07 w godzinach 8:00-15:00 w sekretariacie ZSP4 będzie do odebrania kieszonkowe (równowartość 150 euro) dla osób wyjeżdżających na staże do Hiszpanii. Osoby niepełnoletnie będą mogły odebrać kieszonkowe tylko z rodzicem/prawnym opiekunem.

Do odbioru pieniążków zabierzcie ze sobą dokumenty tożsamości z którymi będziecie podróżować!

 

logotypy fundusze

Projekt „Dobre praktyki – lepsza praca” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe nr umowy POWERVET -2014-1-PL01-KA102-001607