WEŹ UDZIAŁ W AKADEMII LIDERÓW 2022!

Do udziału w programie zapraszamy młode zaangażowane społecznie osoby, które chcą rozwijać swoje kompetencje organizacyjne i liderskie, oraz realizować pierwsze autorskie projekty.
Akademię działa już od 2015 roku.

Akademia Liderów to roczny program Fundacji Świętego Mikołaja, w ramach którego młodzież o liderskim potencjale zrealizuje swoje pierwsze autorskie projekty społeczne, obywatelskie, historyczne lub na rzecz środowiska naturalnego. Aby wesprzeć ich w tym wyzwaniu najpierw uczestnicy zostaną zaproszeni do udziału w 10 dniowej szkole letniej, gdzie przejdą profesjonalne i głębokie szkolenie z zakresu liderstwa, planowania i efektywnego realizowania projektów. Następnie otrzymają wsparcie tutora, który będzie pomagał i motywował do działania w trakcie realizacji autorskich, młodzieżowych projektów prowadzonych na jesieni. W końcu uczestnicy wezmą udział w szkole zimowej, podsumowującej zrealizowane projekty, a także otrzymają roczne stypendium na rozwój swoich pasji i talentów.

REKRUTACJA DO AKADEMII LIDERÓW TRWA DO 30 KWIETNIA 2022

W Akademii Liderów mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadpodstawowych (16-20 lat), którzy chcą działać społecznie i rozwijać swój liderski potencjał. Aby wziąć udział w Akademii trzeba zgłosić swój pomysł na projekt poprzez formularz na stronie www.mikolaj.org.pl/akademia. Każdy zgłoszony projekt będzie analizowany przez fundacyjną komisję. Autorzy najciekawszych pomysłów na działanie zostaną zaproszenie do rozmowy kwalifikacyjnej, a w końcu wyłonione zostanie 30 osób, które wezmą udział w Akademii w 2022 roku.

Możecie zgłaszać do Akademii Liderów pomysły na następujące projekty:

  • projekt dotyczący pielęgnowania pamięci i tożsamości lokalnej,
  • projekt upamiętniający wybitnych Polaków lub wybitne postaci dla danej społeczności lokalnej
  • projekt dotyczący obchodzonych ważnych rocznic w 2022 r.

Harmonogram Akademii Liderów w 2022 roku

1-30 kwietnia 2022 – rekrutacja

1-30 maja 2022 – rozmowy kwalifikacyjne

1 czerwca 2022 – ogłoszenie listy uczestników

25 lipca – 3 sierpnia 2022 – szkoła letnia

wrzesień – listopad 2022 – realizacja projektów przez uczestników + tutoring

15 -18 grudnia 2022 – szkoła zimowa

wrzesień 2022 – czerwiec 2023 – stypendium