Wnioski na stypendia socjalne

W  terminie od 1 do 15 września 2021 roku w sekretariacie szkoły przyjmujemy wnioski na stypendia socjalne dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Zamość. Wnioski po tym terminie należy złożyć bezpośrednio w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Zamość.

Dochód uprawniający do otrzymania stypendium wynosi 528 zł netto na członka rodziny. Dochód liczony z 1 ha przeliczeniowego – 308 zł.

To w jakiej formie ostatecznie zostanie  wypłacone stypendium będzie uzależnione od sytuacji epidemiologicznej, jednak proszę o to, aby zainteresowani zbierali faktury do wypłaty stypendium.