wolne miejsca

GIMNAZJALISTO!!!

Posiadamy jeszcze wolne miejsca w następujących typach szkół:

  • Liceum Ogólnokształcące (straż graniczna i służba celna)

  • Technikum Czteroletnie (technik budownictwa, technik geodeta,technik informatyk, technik technologii żywności)

  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa (kucharz, fryzjer, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie)

    Uczniom z orzeczeniem proponujemy naukę w klasach integracyjnych w Zasadniczej Szkole Zawodowej.