Wyniki rekrutacji do szkoły.

Listy zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły na rok szkolny 2021/2022, niezakwalifikowanych do przyjęcia, przesuniętych do innych oddziałów  i wolne miejsca w oddziałach.

lista osób