Zamość świętuje swoje 440-lecie!

W tym roku Zamość świętuje 440 rocznicę nadania aktu lokacyjnego. To ważna rocznica zarówno dla mieszkańców Zamościa, jak i sympatyków Padwy Północy. Miasto znajdujące się na Lubelszczyźnie jest miastem przyjaznym mieszkańcom i interesującym dla turystów. Każdy kto choć na moment przyjechał do Zamościa, na długa pamięta to miasto – urokliwe uliczki, miejski (klimatyczny) park, piękne zabytki (Rynek Wielki, kamienice).

Twórcą Zamościa był człowiek o szerokich horyzontach myślowych, artystycznych oraz wielkich ambicjach – bezsprzecznie człowiek europejskiego renesansu – Jan Zamoyski (1542-1605). 

Początkiem działań było wystawienie dokumentu lokacyjnego „Nowego Zamościa” 10 kwietnia 1580 roku przez Jana Zamoyskiego. Akt ten rozszerzał działania, na które zezwolił król Stefan Batory w dokumencie z 11 lutego 1580 roku. Akt lokacyjny podpisany przez Kanclerza 10 kwietnia w folwarku Jarosławiec, był podstawą organizacji budowanego od podstaw miasta oraz jego przyszłego funkcjonowania.

Akt lokacyjny został 12 czerwca 1580 roku uprawomocniony w Wilnie, dokumentem potwierdzającym lokację Zamościa, wydanym, podpisanym i opatrzonym pieczęcią przez króla Stefana Batorego. Najistotniejsze dla nowo organizowanego miasta było nadanie mu miejskiego prawa magdeburskiego, które miało się stać podstawą ustroju wewnętrznego. Dla przyszłości handlu zamojskiego najważniejsze było przyznanie miastu prawa składu na towary przywożone. Kupcy nie mogli omijać miasta Zamościa, lecz obowiązani byli do wystawienia ich do sprzedaży przez trzy dni. Zgodnie z prawem magdeburskim Jan Zamoyski zwolnił przyszłych mieszczan zamojskich spod jurysdykcji swojej i swoich następców. Władzę sądowniczą sprawował wójt, który przewodniczył sądom miejskim.

Zamość szykuje się na 440. rocznicę powstania miasta. Wspólne świętowanie ze względu na pandemię będzie mniej huczne niż zwykle, ale włodarze miasta i pomysłodawcy obchodów przygotowali ciekawy program by uczcić ważną rocznicę. Świętowanie 440. rocznicy założenia miasta rozpocznie się w najbliższą środę. Dwa dni po inauguracyjnej sesji Rady Miasta 12 czerwca mieszkańcy Zamościa będą mieli okazję wysłuchać uroczystego hejnału, który zabrzmi z wieży ratusza oraz zobaczyć poloneza na Rynku Wielkim.Z okazji jubileuszu Muzeum Zamojskie przygotowało również wystawy nawiązujące do historii miasta. Będzie można zobaczyć oryginalny akt lokacyjny.Wiele atrakcji także on-line na stronie internetowej miasta. Obchody jubileuszu zakończą się 14 czerwca pokazem teatru ognia.

 

Część przytoczonych informacji pochodzi ze stron internetowych:

http://muzeum-zamojskie.pl/13990 

https://lublin.tvp.pl/48403448/przygotowania-do-440-rocznicy-powstania-zamoscia