Zaostrzamy procedury związane z COVID-19 na terenie szkoły

W związku z rosnącą liczbą zachorowań na COVID-19 w naszym regionie, na terenie szkoły zaostrzono procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii.

Na korytarzu szkolnym na parterze przy wejściu do szkoły bezwzględnie będzie sprawdzane czy wchodzący uczniowie zasłaniają usta i nos maseczką ochronną i dezynfekują ręce. Uczniowie niestosujący się do procedur szkolnych i zaleceń Inspektora GIS nie zostaną wpuszczeni na teren szkoły.

Ponadto wstrzymuje się zorganizowane wyjścia młodzieży poza teren szkoły (wyjścia do kina, wycieczki, itp.)

Rodzice i inne osoby z zewnątrz mogą wejść na teren szkoły tylko po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym wizyty z wychowawcą bądź dyrektorem szkoły i mogą przebywać tylko w wyznaczonej strefie rodzica.