Zapraszamy na Boisko Wielofunkcyjne

Zapraszamy na Boisko Wielofunkcyjne znajdujące się na terenie ZSP Nr 4  z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny W Zamościu

O zamiarze prowadzenia aktywności sportowej po zmierzchu, maksymalnie do godziny 22.00 prosimy o zgłoszenia osobiście w sekretariacie szkoły, bądź telefonicznie na numery tel. 84 6392638; 84 6380633; lub e-mail: sekretariat@zamosc.edu.pl najpóźniej do godziny 14.00 każdego roboczego dnia.