Zasady obowiązujące w szkole podczas trwania egzaminów zewnętrznych

Uwaga Maturzyści – ważne informacje dotyczące zasad obowiązujących w szkole podczas trwania egzaminów zewnętrznych: maturalnego, z kwalifikacji.

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów zewnętrznych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu.