Zawodowe kształcenie zawodowe

Szanowni Uczniowie i Nauczyciele ZSP4_Zamość!!!

Z przyjemnością i satysfakcją informujemy, że z dniem dzisiejszym tj. 1 marca 2018 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu rozpoczyna realizację projektu Zawodowe kształcenie zawodowe dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu realizowane będą następujące zadana:

  • Organizacja staży dla nauczycieli
  • Organizacja staży/praktyk zawodowych dla uczniów zwiększających doświadczenie zawodowe uczniów oraz umożliwiających nabywanie kompetencji pracowniczych w rzeczywistym miejscu pracy
  • Doposażenie szkolnych pracowni przedmiotów zawodowych jako element zwiększania efektywności, atrakcyjności i jakości kształcenia w ZSZ4 i T4
  • Zajęcia dla uczniów i obozy naukowe organizowane we współpracy z uczelniami wyższymi służące zwiększeniu dostępności uczniów do nowoczesnych laboratoriów i sprzętu
  • Organizacja kursów i szkoleń dla uczniów, nadających uprawnienia zwiększające szanse młodzieży na rynku pracy
  • Organizacja pozaszkolnych form kształcenia dla uczniów u pracodawców
  • Organizacja kursów, szkoleń i studiów podyplomowych dla nauczycieli przedmiotów zawodowych, które wpłyną na podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli oraz efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w ZSZ4 i T4

Dzięki realizacji projektu nastąpi zwiększenie szans na zatrudnienie 150 uczniów szkół zawodowych wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu poprzez organizacje pozaszkolnych form doskonalenia zawodowego, staży/praktyk zawodowych u pracodawców oraz podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego. Termin zakończenia realizacji projektu to 31.10.2019r.

 

Zapraszamy po więcej szczegółów na https://www.facebook.com/zsp4lynx/ lub do biura projektu mieszczącego się vis-a-vis sekretariatu szkoły.

 

Pozdrawiamy.

Zespół Projektu.