UWAGA! NOWY PROJEKT W NASZEJ SZKOLE!

Projekt „Zbuduj swoją pozycję zawodową” został zatwierdzonyprzez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu Erasmus+i będzie realizowany wZespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościuw terminie 01.06.2015-01.06.2017. Przyznana kwota dofinansowania wynosi 110458 euro.

Projekt obejmuje:

  • program kulturalny,
  • warsztaty z kompetencji na europejskim rynku pracy,
  • naukę języka portugalskiego, hiszpańskiego i niemieckiego
  • realizację 3 tygodni praktyki zawodowej w Hiszpanii, Niemczech i Portugalii.

W projekcie weźmie udział 60 beneficjentów – uczniów technikum, szkoły policealnej i zasadniczej szkoły zawodowej w ZSP4, uczących się w zawodach: technik informatyk, technik budownictwa, technik geodeta, technik technologii żywności, kucharz, fryzjer i monter.

Głównym celem projektu jest rozwój kompetencji zawodowych poprzez realizację działań polegających na mobilności ponadnarodowej. Oczekiwane efekty to przede wszystkim wzrost kompetencji właściwych dla wykonywanej w przyszłości pracy zawodowej oraz zwiększenie konkurencyjności uczniów jako przyszłych pracowników na rynku pracy. Uczniowie ZSP4 będą mieli niepowtarzalną okazję na dostosowanie swoich umiejętności językowych i zawodowych do potrzeb europejskiego rynku pracy. Kompetencje językowe beneficjentów znacznie wzrosną po intensywnym kursie w Polsce, Hiszpanii, Niemczech i Portugalii jak również poprzez codzienny kontakt z językiem obcym na stażach. Zwiększą się również szanse zatrudnienia beneficjentów, którzy poznają wymogi europejskiego rynku pracy.