Zebrania z rodzicami

Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas maturalnych i wszystkich klas promocyjnych (oprócz SP) odbędzie się 18 marca (środa) o godz.15.00.

O godz. 15:40 w świetlicy szkolnej odbędzie się spotkanie rodziców/opiekunów prawnych i uczniów Zespołu. Dotyczyć będzie projektu Dobre praktyki – lepsza praca, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).
Program spotkania:
1.Powitanie gości Dyrektor Stanisław Holko.
2.Wystąpienie Prezydenta Miasta Zamość p. Andrzeja Wnuka.
3.Prezentacja założeń projektu p. Monika Maluha.
4.Wystąpienie partnera z Niemiec Pani Wioletty Beyer ze Stowarzyszenia popierania zatrudnienia i kwalifikowania do pracy w Bad Freienwalde.
5.Prezentacja partnera z Hiszpanii firmy euroMind Projects S.L. Monika Maluha.
Zapraszam wszystkich zainteresowanych. St. Holko