logotypy fundusze

Zebranie

DNIA 26.03.2015 r. O GODZ. 8:00 ODBĘDZIE SIĘ SPOTKANIE Z UCZNIAMI ZAKWALIFIKOWANYMI

DO PROJEKTU 

Dobre praktyki-lepsza praca

logotypy fundusze

 Projekt „Dobre praktyki – lepsza praca” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe nr umowy POWERVET -2014-1-PL01-KA102-001607