Życzenia Lubelskiego Kuratora Oświaty dla Absolwentów

Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele i Wychowawcy,
Pracownicy organów prowadzących,
Drodzy Absolwenci


Dobiega końca czas edukacji dla najstarszych roczników liceów i techników; kolejny już rok ograniczenia sanitarne uniemożliwiają przeżywanie tego wydarzenia w gronie nauczycieli, kolegów, rodziców i gości. Nikt się nie spodziewał, że pandemia tak mocno wpłynie na rytm i formy naszej pracy, ale równocześnie tak bardzo podkreśli  rolę edukacji i wielowymiarowe znaczenie szkoły. Wprowadzenie zdalnego nauczania było wielkim wyzwaniem, z którym zmierzyło się całe oświatowe środowisko, wspierając się nawzajem w jego realizacji. Dziękuję za wysiłek podjęty przez Państwa, by w tej szczególnej sytuacji kontynuować kształcenie, nie tracić kontaktu ze sobą, doskonalić i dokształcać się, podejmować planowe i doraźne działania, które umożliwiały realizację wszystkich edukacyjnych celów.

Za zaangażowanie w wypełnianiu dydaktycznych, wychowawczych i organizacyjnych zadań, dzięki którym kolejny rocznik uczniów otrzymuje świadectwa ukończenia szkoły, składam najserdeczniejsze podziękowania Państwu Nauczycielom, Dyrektorom i Wychowawcom. Dziękuję za życzliwość i cierpliwość, za troskę o kształtowanie właściwych postaw młodych ludzi powierzonych Państwa pieczy. Z pewnością zdobyte teraz doświadczenia zaowocują w przyszłości, bo w każdej, nawet najtrudniejszej sytuacji, powinniśmy dostrzegać szanse i wyzwania. Doświadczając dotkliwej samotności w sieci mieliśmy świadomość, że żadna najnowocześniejsza forma komunikacji nie zastąpi osobistych kontaktów, codziennych spotkań w szkole, rozmów, dyskusji i wymiany poglądów, które są nieodłączną częścią tego wszystkiego, co nazywamy życiem społecznym. Narzędzia i umiejętności pracy zdalnej, które upowszechniliśmy i udoskonaliliśmy, z pewnością wykorzystamy w dalszym toku nauki i pracy, choć – mam nadzieję – nie będzie to już przymus, a jedna z możliwych form realizacji zadań. Niech wszystkie te doświadczenia będą źródłem satysfakcji z dobrze wypełnionych obowiązków.

Szczególne życzenia kieruję do Absolwentów: większość z Was za chwilę zmierzy się z najważniejszym egzaminem., który otworzy drzwi Waszej przyszłości. To czas pełen emocji, niezmiernie ważny dla Was i Waszych bliskich, choć Wy swój egzamin dojrzałości zaczęliście zdawać wcześniej, niż starsze roczniki koleżanek i kolegów. Ostatnie lata nauki dowiodły, że umiecie sobie poradzić w warunkach wymagających dużej samodzielności, systematyczności i samodyscypliny; to doskonały prognostyk na najbliższe egzaminy i inne życiowe sprawdziany, przed którym wielokrotnie staniecie. Z pewnością jesteście do nich przygotowani i poradzicie sobie z zadaniami tak dobrze, jak radziliście sobie z przeciwnościami warunków kształcenia. Wszystkim zdającym maturę życzę: wierzcie w swoje kompetencje i nie poddawajcie stresowi! Miejcie na uwadze, że niezależnie od wyników trud włożony w edukację zawsze się opłaca; dbajcie zatem o swój rozwój intelektualny i duchowy, śmiało podejmujcie wyzwania, rozwijajcie pasje i spełniajcie marzenia. Tym, którzy po zakończeniu szkoły wybiorą zawodową karierę życzę, by znaleźli pracę satysfakcjonującą w każdym wymiarze, która spełni oczekiwania i da możliwość realizowania wszystkich zamierzeń.  

Zakończenie roku szkolnego to moment, kiedy wspólnie możemy cieszyć się z sukcesów, dobrych ocen i innych osiągnięć uczniów – z satysfakcją, że także w tych szczególnych warunkach były one możliwe; pięknie dziękuję Rodzicom i Opiekunom naszych Absolwentów dostrzegając ich wielkie wsparcie w tym zakresie. Wymuszona absencja młodzieży w szkole, racjonalnie uzasadniona w sytuacji groźby rozprzestrzeniania się zakaźnej choroby, to jednocześnie konieczność organizacji nauki w domu.  Jestem Państwu wdzięczna za zrozumienie tej sytuacji, mądre towarzyszenie swoim dzieciom w tej nowej dla wszystkich rzeczywistości, za zaangażowanie i wspieranie szkoły w jej dydaktycznych i wychowawczych wyzwaniach. Niech zbliżające się egzaminy oraz następujący po nich czas rekrutacji na studia lub wyboru zawodowej ścieżki dadzą Państwu sposobność do przeżywania radości z kolejnych sukcesów Waszych dzieci.

Pracownikom organów prowadzących szkoły, licznych instytucji i organizacji wspierających ich funkcjonowanie bardzo dziękuję za zaangażowanie i pomoc, bez której efektywna realizacja wielu edukacyjnych zadań nie byłaby możliwa. Bardzo za to odczuwalne wsparcie jestem wszystkim Państwu wdzięczna i ufam, że poczucie wspólnoty edukacyjnego celu nadal będzie podstawą naszych kolejnych zamierzeń i decyzji.  Wszystkim życzę, by mimo dalszej konieczności zachowywania ostrożności, udało się zrealizować ciekawe wakacyjne i urlopowe plany.

Z gratulacjami i serdecznymi pozdrowieniami                        
Lubelski Kurator Oświaty
Teresa Misiuk