Olimpiada ekologiczna 2018

W dniu 12 stycznia 2017 uczniowie naszej szkoły wzięli udział w OLIMPIADZIE WIEDZY EKOLOGICZNEJ. 
Olimpiada Wiedzy Ekologicznej organizowana jest od 1985 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i średnich przez LIGĘ OCHRONY PRZYRODY. Celem olimpiady jest kształtowanie wśród młodzieży świadomości ekologicznej i odpowiednich postaw względem środowiska przyrodniczego a także budzenie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych. Olimpiada ma za zadanie pobudzać aktywność badawczą, inspirować do podejmowania inicjatyw działań praktycznych na rzecz ochrony przyrody, poprawy stanu środowiska, krajobrazu oraz warunków życia ludzi.

Organizatorem merytorycznym i patronem jest SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO przy wsparciu MINISTRA ŚRODOWISKA oraz jednostek LIGI OCHRONY PRZYRODY.

Olimpiada składa się z trzech etapów:
I etap: eliminacje szkolne – polegają na rozwiązaniu testu składającego się z 50 zadań opracowanych przez Komitet Główny Olimpiady.
II etap: eliminacje okręgowe – są dwu częściowe, najpierw uczestnicy rozwiązują test z 50 zadaniami przygotowanymi przez Komitet Główny Olimpiady, 12 uczestników, którzy uzyskali najlepsze rezultaty kwalifikuje się do części ustnej, w której uczestnik losuje zestawy sześciu pytań problemowych. Do dalszego etapu kwalifikuje się siedmiu najlepszych.
III etap: eliminacje krajowe (centralne) – ich zadaniem jest wyłonienie finalistów i laureatów Olimpiady Ekologicznej. Polegają one na przeprowadzeniu części pisemnej składającej się z testu zawierającego 50 zadań. Wyłanianych jest 10 najlepszych uczestników (należy uzyskać minimum 70% poprawnych odpowiedzi), którzy przystępują do części ustnej złożonej z sześciu pytań. Wyniki decydują o zajętych miejscach.

Finalistom i laureatom etapu centralnego olimpiady przysługuje zwolnienie z postępowania kwalifikacyjnego na ponad 60 polskich uczelni. Tytuł laureata otrzymują uczestnicy zakwalifikowani do części ustnej eliminacji krajowych.

1

1