Szkolenie: fotogrametria niskiego pułapu – Pix4D z wykorzystaniem drona

Nasza kadra na kierunku Geodezja i Kartografia  wciąż się szkoli i podnosi swoje kompetencje zawodowe. Nauczyciele naszej szkoły : Małgorzata Chudy i Mateusz Staszczak wzięli udział w szkoleniu pt : “Fotogrametria niskiego pułapu w Pix4D – ortofotomapy i modelowanie 3D z drona” w Krakowie w dniach 16.04 – 18.04.2024. Mieli okazję zdobyć wiedzę teoretyczna oraz umiejętności praktyczne wymagane do planowania i realizacji misji fotogrametrycznych. Wykonali również pomiary sytuacyjno-wysokościowe i ich eksport do środowiska CAD oraz GIS. Opanowali wiedzę i umiejętności potrzebne do przetworzenia danych obrazowych, wykonywania obliczeń, długości, powierzchni, objętości i wiele innych.

Zdobyta wiedza pozwoli podnosić jakość pracy szkoły i dzielić się wiedzą z uczniami. Podziękowania dla firmy Navigate oraz Pana Piotra Rozenbajgiera za zorganizowanie i przeprowadzenie ciekawego szkolenia.

Opracowali: Małgorzata Chudy i Mateusz Staszczak