Wycieczka do Muzeum Techniki Drogowej i Mostowej

W dniu 10 kwietnia klasa I TG uczestniczyła w wycieczce do Muzeum Techniki Drogowej i Mostowej.

Muzeum  mieści się w jednej z renesansowych kamienic w Zamościu przy ul. Rynek Wielki 6. Powstało w 1979 roku z inicjatywy inż. Leona Sułota, długoletniego dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Dróg Publicznych w Lublinie. Początkowo nosiło nazwę Izby Pamięci Techniki Drogowej przy Rejonie Dróg Publicznych. Najważniejszym celem organizatorów było ocalenie od zapomnienia dorobku wielu pokoleń drogowców Lubelszczyzny. Zbiory muzealne pochodzą z archiwum byłego Rejonu Dróg Publicznych w Zamościu, z darów przekazanych przez pracowników drogownictwa oraz sympatyków muzealnictwa.

 

Uczniowie zapoznali się m.in. z dokumentacją techniczną budowy dróg i mostów z lat 1920 – 1950, dawnymi narzędziami drogowymi, umundurowaniem służby drogowej. Mieli okazję obejrzeć narzędzia geodezyjne i pomiarowe, modele nieistniejących drewnianych mostów, fotografie zabytków drogownictwa z obszaru lubelskiego oraz wiele innych eksponatów i dokumentów. Zamojskie muzeum jest pomnikiem bogatej tradycji drogowej i mostowej minionych czasów.