Wycieczka do Muzeum Techniki Drogowej i Mostowej

W dniach 5 i 22 listopada 2019 roku uczniowie klas pierwszych Technikum Geodezyjnego odbyli wycieczkę do Muzeum Techniki Drogowej i Mostowej w Zamościu. Tradycją naszej szkoły jest wizytacja w muzeum celem poznania i poszerzenia wiedzy z zakresu budowy dróg i mostów w naszym województwie. Dzięki uprzejmości Pana Zbigniewa Dobrowolskiego, który niesamowicie ciekawie potrafi przenieść zwiedzających w dawne czasy, uczniowie mogli oglądać wiele “starych” eksponatów, jak również zaznajomić się z nowoczesnymi metodami budowy i wykonywania szlaków komunikacyjnych. Uczniowie zobaczyli materiały, z których wykonywane były i obecnie wykonuje się drogi, a także zapoznali się z dokumentacją techniczną wymaganą na każdym etapie budowy dróg i mostów.